Fotosekcija

Sekcija organizira nekaj fotografskih ali likovnih razstav letno z umetniki iz Lovrenca in okolice. Sekcijo vodi Manja Sgerm, pred tem sta jo Mojca P. Vaupotič in Dušan Fornezzi.