Odsek za varstvo gorske narave

Ti veš in jaz vem
Zemlja ni Tvoja, ni moja,
dana nam je na posodo vsem,
da pridemo, se srečamo
in gremo brez vrnitve
(azteška pesem)

 

Odsek deluje v Planinskem društvu Lovrenc na Pohorju že 8 let. V naših vrstah imamo 4 izšolane varuhe gorske narave PZS.

Naloge in vsebina dela varuha gorske narave

 • Vodenje odseka za varstvo narave in sodelovanje pri vseh akcijah PD,ki so povezane z varovanjem narave.
 • Odkrivanje, evidentiranje in spremljanje škodljivih posegov v gorsko naravo in naravo nasploh, vljudno opozarjanje kršiteljev, ozaveščanje drugih članov PD o varstvu gorske narave.
 • Spremljanje problematike varstva narave na območju PD, dajanje ustreznih predlogov in obveščanje organov društva.
 • Obravnava prostorsko ureditvene načrte, sprejema stališča in daje pobude za območje delovanja PD.
 • Sodeluje s sorodnimi odbori ali odseki drugih društev(taborniki, lovci, ribiči, turistična društva ipd.).
 • Navezuje stike z zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine na področju varovanja narave
 • Skrbi, da so sklepi organov PD skladni s splošnimi načeli varstva narave in stališči KVGN pri UO PZS.
 • Neposredno organizira in vodi akcije PD na področju varstva narave, samostojno ali v sodelovanju z odbori za varstvo gorske narave organizira usposabljanja po programu za gorske stražarje.
 • Sodeluje pri izvajanju planinske šole in drugih planinskih usposabljanjih za različne cilje in starostne skupine.
 • Pripravlja program strokovne pomoči vrtcem in šolam na svojem območju.
 • Skrbi za popvečanje števila članov PD.
 • Sodeluje in zastopa interese ljubiteljev narave pri delu PD, odbora za varstvo gorske narave in KVGN.
 • Obvešča PD in odbor za varstvo gorske narave o svojih aktivnostih.

 

Z veseljem bomo sprejeli v odsek vsako novo članico ali člana, ki ima veselje do našega dela.